Sådan bliver du ejendomsmægler

Der findes mere end 5000 ejendomsmæglere i Danmark, men bare fordi der allerede er mange behøver det ikke at betyde at du ikke også kan blive ejendomsmægler.

Alle veje fører til Rom og der er også mange veje, der fører til at blive ejendomsmægler. Der er primært tre forskellige veje, som du kan vælge imellem for at blive ejendomsmægler.

Valgmulighed Grundlæggende uddannelse Kombineret med Supplement
Valgmulighed 1 Gymnasiel uddannelse (HF, HHX, HTX, STX), EUX eller relevant erhvervsuddannelse Fuldtidsstudie som Finansøkonom (2 år) eller Professionsbachelor i finans (3,5) Et eller flere fag fra Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning
Valgmulighed 2 Gymnasiel uddannelse (HF, HHX, HTX, STX), EUX eller relevant erhvervsuddannelse Deltidsstudie i Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning med speciale i ejendomshandel (3 år) N/A
Valgmulighed 3 Relevant kandidatuddannelse N/A Tillægsuddannelse i ejendomsformidling (6 mdr. på deltid)

Praktisk erfaring

Uafhængigt af hvilken af de tre valgmuligheder du vælger kræves mindst to års praktisk erfaring med formidling af ejendom ved ansættelse hos en boligejendomsmægler. Dette er et krav for at du kan blive registreret som ejendomsmægler hos Erhvervsstyrelsen. Du kan optjene den praktiske erfaring under eller efter uddannelsen.

Ekstra uddannelse

Du kan udvide din viden og dermed din uddannelse ved at tage et valuarkursus. Denne form for kursus svarer til ca. 25 % af et arbejdsår og de bliver afholdt på handelsskoler, som udbyder kurser i ejendomsvurdering.

Du kan også modtage yderligere undervisning i lejevurdering, salgsvurdering, investeringsteorier, belåningsværdier mm. ved at gennemføre en diplomuddannelse i vurdering. Denne uddannelse varer op til tre år på deltid og den henvender sig til de ejendomsmæglere, som ønsker at arbejde med erhvervsejendomsmægling.

Her er det vigtigt at bemærke at der er en deltagerbetaling på op til 65.500 DKK og prisen afhænger blandt andet af undervisningsformen om der er tale om aften-, dag- eller fjernundervisning. Hvis du ikke er økonomisk sikret til at kaste dig ud i den sådan uddannelse kan du stadigvæk søge om Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU), som bliver givet i særlige tilfælde.  

Hvor arbejder ejendomsmæglere?

Som ejendomsmægler vil du typisk kunne finde arbejde hos domstole, ejendomsmæglerfirmaer og kreditinstitutioner. Du kan også arbejde med at handle erhvervejsejendomme ved at arbejde i Anden videnservice branchen.

Selvstændig ejendomsmægler

Du kan også vælge at starte din egen virksomhed. Her kræves det først at du er optaget i Ejendomsmæglerregistret for at du kan kalde dig ejendomsmægler.

Krav til registrering i Ejendomsmæglerregistret

Der er en lang række krav, som skal opfyldes for at du kan blive registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens Ejendomsmæglerregister.

  •      Du skal have gennemført en af de førnævnte uddannelser
  •      Du skal have mindst 2 års relevant fuldtidsbeskæftigelse erfaring
  •      Du skal bo i Danmark eller et andet EU-land eller EØS-land
  •      Du skal være myndig
  •      Du må ikke være under værgemål eller samværgemål
  •      Du må ikke være under betalingsstandsning eller konkurs
  •      Du må ikke have en gæld til det på offentlige på 50.000 DKK eller mere
  •      Du skal have mulighed for at kunne stille sikkerhed over for eventuelle erstatningskrav fra forbrugerne

Ejendomsmægler løn

Der kan være stor forskel på hvor meget en ejendomsmægler tjener alt efter køn, placering og erfaring. I 2017 var den gennemsnitlige indtægt pr. måned for nyuddannede ejendomsmæglere med Valuar speciale på 34.464 DKK mens de nyuddannede ejendomsmæglerassistenter tjente 24.502 DKK per måned i gennemsnittet i 2017.

Kend til de etiske regler

Som ejendomsmægler kan du melde dig ind i mange forskellige foreninger og Dansk Ejendomsmæglerforening er en af dem. Her er det vigtigt at du kender til Dansk Ejendomsmæglerforenings forbrugeretiske regler, som gælder for alle medlemmerne. Her fastsættes det blandt andet at ejendomsmægleren skal arbejde i overensstemmelse med ”god skik” og det kan give forbrugerne en vis tryghed at vide at du er medlem af den omtalte forening.