Da boligboblen bristede i Danmark

På grund af de stigende boligpriser både i forbindelse med køb og leje er der mange, der frygter at der er en ny boligboble på vej. Har vi ikke lært af det der gik galt sidst? Hvad var det præcist der gik galt med den seneste boligboble?

Hvad er en boligboble?

En boligboble er kort opsummeret en boble, der bliver pustet op når boligpriserne i et land eller i en region stiger hurtigere end økonomien kan holde til.

Hvorfor bristede boligboblen i 2007?

En række økonomer peger på VK-regeringens åbning af mulighed for at tage afdragsfri lån hvor boligen kunne blive stillet som sikkerhed for lån, mens at der kun skulle betales renteudgifter hver måned og at afdragene stod i bero i op til 2007, førte til at boligboblen bristede i 2007.

De afdragsfrie lån førte nemlig til en stigende efterspørgsel på lån, hvilket gjorde at de fik flere penge til rådighed og boligpriserne røg i vejret i raketfart. Dette fik også spekulanter til at satse guld og grønne skove på boligmarkedet hvilket førte til at priserne steg endnu mere og at udviklingsselskaber begyndte at bygge i et højt tempo. Det hele toppede i slutningen af 2007 inden finanskrisen, som førte til høj arbejdsløshed og at boligpriserne kollapsede. Dette reducerede friværdier i danskernes hjem og lige pludselig stod mange med lån til højt over taget.  

Er der en ny boligboble på vej?

Sidste år analyserede BRFkredit det danske boligmarked og sammenlignede det med andre europæiske markeder for at få svar på om der er en ny dansk boligboble på vej. BRFkredit mener ikke at der er en ny dansk boligboble på vej og de påpegede flere gode grunde til at danskerne kan have is i maven, hvis de er bekymrede over de prisstigninger på boligmarkedet, som vi har hørt meget om i medierne.

BRFKredit påpeger blandt andet i forbindelse med en boligboble at der er urealistiske forventninger om at høje prisstigninger fortsætter og spekulation, som er med til at puste en boligboble op. Men som det ser ud nu steg priserne på boligerne mere før finanskrisen end i dag.

Der er heller ingen alarmklokker, der ringer i forbindelse med de prisstigninger, som vi har set i storbyer som København. Øgede lønninger og høj befolkningsvækst er blandt andet med til at presse boligpriserne i den danske hovedstad.

Ikke alle er enige med BRFkredit og cheføkonom i Nordea Herge Perdersen udtalte i begyndelsen af 2018 til Politiken at der kan være en boligboble på vej i storbyer som København og Aarhus. Pedersen mener at blandt andet de rekordlave renter, det stærke jobmarked og muligheden for afdragsfrie lån er med til at skabe en stor risiko for at priser og nybyggeri vil løbe løbsk inden for den nære fremtid, hvis der ikke bliver grebet ind.

Netop derfor har den danske regering grebet ind med nye låneregler i et forsøg på at dæmpe prisudviklingen. Efter henstilling fra Det Systemetiske Risikoråd har regeringen skabt regler, som gør at husstande, som er belånt med mere end 60 procent og/eller hvis gæld er mere end fire gange så stor som indkomsten ikke længere har mulighed for at optage et afdragsfrit lån med en variabel rente med en løbetid på fem år eller mere. Disse husstande kan heller ikke længere optage lån med en variabel rente, der har en løbetid på mindre end fem år. Forhåbentligt vil tiltag som disse være med til at afværge en eventuel ny boligboble.